42130 - Είμαστε μαζί

Ν. Λυγερός

Είμαστε μαζί
σ’ αυτόν
τον αγώνα
όσο δύσκολος
κι αν φαίνεται
διότι ξέρουμε
ποιο είναι
το δίκαιο
και ποια
είναι
η ουσία
για το μέλλον
του Ελληνισμού
και ειδικά
της Μακεδονίας
και της ιστορίας
των δικών μας.