42143 - Από παντού

Ν. Λυγερός

Από παντού
θα έρθουμε
στις Πρέσπες
για να δείξουμε
ακόμα
και στους πιο δειλούς
τι σημαίνει
Ελληνισμός
όταν υπάρχει
ανάγκη
να παλέψει
για τον νέο
αγώνα
της Μακεδονίας
πέρα
από τους εφιάλτες
της Ελλάδας.