42145 - Η αντίσταση

Ν. Λυγερός

Η αντίσταση
θα γίνει
σε όλα
τα επίπεδα
γιατί είναι
ο μόνος τρόπος
να διώξουμε
τους εφιάλτες
από την Ελλάδα
και ειδικά
στην Μακεδονία
αφού ξέρουμε
ακριβώς
τι έγινε
με την προδοσία
της κόκκινης
βαρβαρότητας.