42146 - Μην αφήσεις

Ν. Λυγερός

Μην αφήσεις
κανέναν
να σε πείσει
ότι έπραξε
από λάθος
κατά
της Μακεδονίας
ας μάθαινε
από πριν,
κι ας είσαι
ανελέητος
γιατί εμείς
δεν πρόκειται
να κάνουμε
ούτε βήμα
πίσω
σε αυτόν
τον αγώνα.