42147 - Κάθε κίνηση

Ν. Λυγερός

Κάθε κίνηση
ενάντια στη βαρβαρότητα,
θα είναι πράξη
υπέρ της Μακεδονίας
και γι’ αυτό
έχει σημασία
να ξέρεις
από πριν
τι θα κάνουμε
για να μη σε ξαφνιάσει
η ορμή
με την οποία
θα χτυπήσουμε
τους εχθρούς
του Ελληνισμού
διότι τώρα
δεν υπάρχει
άλλη δικαιολογία.