42148 - Αν μπορείς

Ν. Λυγερός

Αν μπορείς
να παλεύεις
για τον Πόντο
και την αναγνώριση
της γενοκτονίας
τότε πρέπει
να είναι
εύκολο
για σένα
να παλέψεις
και για τη Μακεδονία
εκτός αν περιμένεις
να γίνει πρώτα
γενοκτονία
της μνήμης
για να ενεργοποιηθείς
επιτέλους.