4216 - Οι ακτίνες του δρόμου

Ν. Λυγερός

Κανείς δεν έβλεπε τις ακτίνες του δρόμου
διότι δεν έλαμπαν για τα μάτια.
Μόνο η καρδιά των ανθρώπων που έκλαψαν
μπορούσε να δει το αόρατο της σκακιέρας.
Έτσι παίξαμε σκάκι άλλη μια φορά
για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες
ενός θανάτου που είχαμε ήδη ζήσει.