42174 - Όλη η ενέργειά μας

Ν. Λυγερός

Όλη η ενέργειά μας
θα μετατραπεί
σε ορμή
που θα διώξει
τον κόκκινο
φανατισμό
από την εξουσία
γιατί η Ελλάδα
πρέπει
να είναι
ελεύθερη
για ν΄ απελευθερώσει
τη Μακεδονία
από τα δεσμά
που προσπάθησαν
να της βάλουν.