42201 - Η ενισχυμένη στρατηγική

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Αφού η στρατηγική λειτουργεί φυσιολογικά στο χώρο του αοράτου και αποτελεί δυσκολία για τους πολιτικούς, μπορούμε να σκεφτούμε την έννοια της ενισχυμένης στρατηγικής, η οποία χάρη στην ενισχυμένη πραγματικότητα, θα υλοποιεί μπροστά στα μάτια το όραμα. Με άλλα λόγια τα σενάρια της στρατηγικής μπορούν να φαίνονται ως πραγματικότητες που εξηγούν επί του πρακτέου τι πρόκειται να γίνει στο άμεσο ή έμμεσο μέλλον, αφού παρθεί μια απόφαση, αφού υπογραφεί μια σύμβαση, αφού κλείσει μια συμφωνία. Και αυτό θα επιτρέψει σε πολλούς πολιτικούς που είναι ανίκανοι αλλιώς να δουν τις επιπτώσεις των πράξεών τους πριν αυτές να επηρεάσουν την πραγματικότητα. Είναι εύκολο να φανταστούμε παραδείγματος χάριν τις επιπτώσεις του Άρθρου 13 του Προσυμφώνου των Πρεσπών με την πρόσβαση που επιτρέπει στα Σκόπια, στην ελληνική ΑΟΖ όσον αφορά στο θέμα της αλιείας. Διότι αν ένας πολιτικός δει μια προβλήτα στη Θεσσαλονίκη που να είναι αφιερωμένη με ξεκάθαρο τρόπο στα σκοπιανά αλιευτικά, με μια σημαία να κυματίζει και τους ψαράδες να πουλούν στη Θεσσαλονίκη τα ψάρια τους με νέα ονομασία των Σκοπίων, τότε θα έβλεπαν ακριβώς τι σημαίνει εκφυλισμός της πραγματικότητας και πληγή για τον Ελληνισμό. Αλλιώς δεν μπορεί καν να φανταστεί ότι η έκφραση βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους, αναφέρεται στη Μακεδονία.