42224 - Δυσκολευόμαστε με τις εικόνες

Ν. Λυγερός

Δυσκολευόμαστε με τις εικόνες
γιατί δεν καταλαβαίνουμε πάντα
τι δηλώνουν οι Αγιογράφοι
διότι ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο
της πίστης αλλά και της νοημοσύνης
διότι χρησιμοποιούν κώδικες
που έχουν τις ίδιες αξίες
εδώ και αιώνες
έτσι όσοι πιστεύουν ότι είναι μόνο θέμα αρχών
κάνουν ένα τρομερό λάθος
αφού στην ουσία ακολουθούν οι αγιογράφοι
τους ανθρώπους που έδωσαν αγώνα
για να υπάρχουν οι εικόνες
μέσα στην εκκλησία μας
γιατί αλλιώς θα είχαν νικήσει
οι εικονοκλάστες
με τη βάρβαρη αντιμετώπιση
της θρησκείας ενάντια στην πίστη
του δογματισμού ενάντια στην ελευθερία
της έκφρασης
της πιστής νοημοσύνης
και της νοητικής πίστης
που μας χαρακτηρίζουν
λόγω αγάπης Ανθρωπότητας.