4223 - Απόσπασμα επιστολής του Evariste Galois στον Auguste Chevalier (Φυλακή Αγίας Πελαγίας, Μάιος 1831)

Ν. Λυγερός

… Είμαι στη φυλακή!!! … … Άκουσες για τους Τρύγους της Βουργουνδίας. Εγώ

έκανα την κίνηση… Αλλά μη μου απευθύνεις ηθικά διδάγματα γιατί οι αναθυμιάσεις

του κρασιού μού είχαν αφαιρέσει τα λογικά μου…