42237 - Η αποστολή στη Λωζάννη

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται για μερικούς που ξέχασαν ότι ο αγώνας για τη Μακεδονία συνεχίζεται, η ελβετική αποστολή αποφασίστηκε επειδή η Λωζάννη θέλει κι αυτή να ενημερωθεί επί της ουσίας για το Προσύμφωνο των Πρεσπών, αλλά και για το Πρωτόκολλο Εισδοχής των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, για να ξέρει ποια θα είναι τα επόμενα στρατηγικά βήματα για την ακύρωση του όλου πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι οι Ομογενείς συνεχίζουν ακάθεκτα τον αγώνα για τη Μακεδονία, διότι γνωρίζουν ότι δεν έχει λήξει. Πρέπει βέβαια να ομολογήσουμε ότι η Διασπορά δεν έχει υποστεί την κυβερνητική προπαγάνδα για τόσους μήνες που έχουμε ζήσει στην Ελλάδα. Και ειδικά στην Ελβετία, πώς να μη σκεφτούμε ότι αυτό το κράτος ζει με το Σύνταγμα του Καποδίστρια, ενώ εμείς ακόμα παλεύουμε για να βρούμε ένα σύνταγμα, με τις διάφορες αναθεωρήσεις που πρέπει ακόμα να βρίσκονται σε μεγάλες χρονικές αποστάσεις. Αν προσθέσουμε το γεγονός σε όλα αυτά ότι η Λωζάννη είναι η περίφημη πόλη της Συνθήκης του 1923, γίνεται κατανοητή και η σημασία αυτής της ελβετικής αποστολής για το θέμα της Μακεδονίας. Με αυτόν τον τρόπο οι Έλληνες της Ελλάδας που αντιστέκονται στη βαρβαρότητα αυτού του Προσυμφώνου, νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι κι ότι στην πραγματικότητα είναι όλος ο Ελληνισμός που έχει ξεσηκωθεί για αυτόν τον νέο αγώνα της Μακεδονίας.