42275 - Ο γερμανικός αγώνας για τη Μακεδονία

Ν. Λυγερός

Ενώ όλοι λένε
ότι δεχόμαστε πιέσεις
από άλλα κράτη
είναι οι λεγόμενοι δικοί μας
που κάνουν τη δουλειά
ενάντια στη Μακεδονία
γι΄ αυτό ας επικεντρωθούμε
στους αγώνες
της ομογένειας
όπου και να βρίσκεται αυτή
στον κόσμο
επειδή είναι
του Ελληνισμού,
ο οποίος δεν έχει όρια
διότι λειτουργεί
ως βαθύ νευρωνικό δίκτυο
που προστατεύει
τις αξίες της Ανθρωπότητας
και κατά συνέπεια
και της πατρίδας
της ελευθερίας
και της δημοκρατίας
ενάντια
στη βαρβαρότητα.