42424 - Ακόμα κι αν χρειαστεί

Ν. Λυγερός

Ακόμα κι αν χρειαστεί
ν’ αρματωθούμε
για να διώξουμε
τη βαρβαρότητα
θα το κάνουμε,
διότι πρέπει
να φύγει
από τη πατρίδα μας,
διότι δεν θέλουμε
άλλες προδοσίες
που άλλοι
τις ονομάζουν
έντιμους συμβιβασμούς
για να κρύψουν
όχι τις ενοχές τους
αφού δεν έχουν,
αλλά ότι είναι
ένοχοι
κατά του Ελληνισμού
με τα μέτρα
που έχουν πάρει
ενάντια
στη Μακεδονία.