42438 - Και στην Κύπρο

Ν. Λυγερός

Και στην Κύπρο
είδαμε συνθήματα
για τη Μακεδονία
πάνω στους τοίχους
της αλήθειας
ενώ στην Ελλάδα
απαγορεύονται
τραγούδια
που θεωρεί
η κυβέρνηση
ότι είναι
αλυτρωτικά
έτσι μαζί
ζήσαμε
τη δύναμη
του Ελληνισμού
που ξεπερνά
τα εμπόδια
του ραγιαδισμού
και της κόκκινης
ιδεολογίας
της βαρβαρότητας.