42452 - Έξυπνη Γεωγραφία

Ν. Λυγερός

Για να προσεγγίσουμε με έξυπνο τρόπο την πολιτική γεωγραφία της Ευρώπης δημιουργήσαμε το Eurotopo και για τις ΗΠΑ, το Ustopo. Ενσωματώσαμε στοιχεία της Θεωρίας γραφημάτων, για να μπορούν οι μικροί μαθητές να μάθουν τις έννοιες των κορυφών, ακμών, βαθμών που αντιστοιχούν στις έννοιες των κρατών, των συνόρων και του πλήθους των κρατών που συνορεύουν. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν πρώτα ποιές είναι οι τοπολογικές σχέσεις μεταξύ χωρών, για να δουν πόσο μεγάλη σημασία έχουν πριν καν μάθουν πώς λειτουργεί το κράτος, για να αντιληφθούν ότι υπάρχουν στοιχεία τοποστρατηγικής. Κι αν πάρουμε χάρτες διαφορετικών εποχών τότε θα ενώσουμε τα σημεία που είναι διαχρονικά και θα έχουμε μια τρισδιάστατη εικόνα χρονοστρατηγικής που θα εξηγεί πιο βαθιά και τους δεσμούς. Δηλαδή μέσω μαθηματικών δομών ανακαλύπτουμε στοιχεία έξυπνης γεωγραφίας που λειτουργούν ως ενδιάμεσα για την έξυπνη ιστορία. Οι μικροί μαθητές βλέπουν επιτέλους αυτό που κοιτάζουν, διότι δεν τους το έδειχναν με το κατάλληλο υπόβαθρο που ενσωματώνει υποδομές, δομές και υπερδομές για να φανεί η πολυκυκλικότητα του διαχρονικού.