42468 - Η έννοια του ηρώου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Με όλα αυτά που προσπαθεί να αλλοιώσει η κυβέρνηση και όλα όσα σβήνει με τα Αρχαία, με τα Μαθηματικά, με τη Θρησκεία λόγω ιδεολογίας, δεν θα μας ξαφνιάσει αν θελήσει μετά τη Μακεδονία Ξακουστή να απαγορεύσει ακόμα και την έννοια του ήρωα. Διότι σίγουρα θα του βρουν αλυτρωτικά στοιχεία που θα πρέπει να τροποποιήσουν για να είναι συμβατά με μια ισοπεδωτική νοοτροπία που θέλει τόσο πολύ να είναι ίδια τα άτομα που τα προτιμά γονατισμένα. Όμως ο ήρωας είναι φυσιολογικά ενάντια στην αδικία ενός συστήματος, μιας κυβέρνησης, ενός κράτους. Και γι’ αυτό στην ιστορία μας, αλλά και στη μυθολογία μας, η έννοια του ήρωα είναι τόσο θεμελιακή και η παρουσία της είναι τόσο έντονη στον Ελληνισμό. Το νοητικό σχήμα του ήρωα είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι η θέληση που έχει ικανότητες, μπορεί ν’ αλλάξει τα πάντα από τη στιγμή που πιστεύει. Έτσι η τωρινή κυβέρνηση δύσκολα μπορεί να είναι συμβατή με την έννοια του ήρωα, αφού δεν πιστεύει σε τίποτα άλλο από το κόμμα και την ιδεολογία.