42557 - Ο Μακεδονικός Σύνδεσμος

Ν. Λυγερός

Ο Μακεδονικός Σύνδεσμος
που ιδρύθηκε
στην Λάρισα
είναι παράδειγμα
αντίστασης
για τους Έλληνες
που παλεύουν
για την προστασία
του ονόματος
της Μακεδονίας
αλλά και στοιχείο
αποδεικτικό
ότι ο αγώνας
συνεχίζεται
ακάθεκτα
έως την ακύρωση
του Προσυμφώνου.