42565 - Ο αγώνας του Μακεδονικού Οίνου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όσοι δεν έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το Προσύμφωνο των Πρεσπών δεν ξέρουν ότι δεν λειτουργεί ακόμα, αφού δεν έχει τελειώσει η νατοϊκή διαδικασία με τα 29 κράτη μέλη και κατά συνέπεια δεν ξέρουν τι γίνεται ακριβώς. Όμως τα Σκόπια ήδη δεν έχουν κανένα πρόβλημα να καταπατήσουν και την έννοια του μακεδονικού οίνου, παρόλο που είναι προστατευμένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα είναι ότι τα Σκόπια δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν δεσμεύονται από τις συμφωνίες που έχουμε σε αυτήν την υπερδομή. Έτσι αξιοποιούν το κενό που υπάρχει στο Προσύμφωνο για να κάνουν τα δικά τους και να παρουσιάζουν τα κρασιά τους ως κρασιά της Μακεδονίας. Και εδώ βλέπουμε πάλι ένα δομικό πρόβλημα του Προσυμφώνου, αφού προβλέπει μία επιτροπή που θα λειτουργήσει τρία χρόνια για να επιλυθούν αυτές οι διαφορές, χωρίς όμως οι ελληνικές εταιρείες να είναι προστατευμένες στο ενδιάμεσο. Έτσι και αυτό το πρόβλημα δεν το έχει λύσει αυτή η δήθεν διαπραγμάτευση που έκανε η κυβέρνηση και είναι λογικό αφού κατά βάθος θα ήθελε να ονομάσει τα Σκόπια μόνο Μακεδονία χωρίς τίποτα, άρα για τον αγώνα του Μακεδονικού οίνου καλά κρασιά! Ας το μάθουν τώρα και οι παραγωγοί γιατί πρέπει να ακυρώσουμε αυτό το Προσύμφωνο και γι’ αυτούς.