42574 - Ο Ιωάννης Καποδίστριας

Ν. Λυγερός

Ο Ιωάννης Καποδίστριας
γεννήθηκε
λίγο πριν
την Επανάσταση
της Αμερικής
το 1776,
έμαθε
στο μοναστήρι
Λατινικά,
Ιταλικά
και Γαλλικά,
σπούδασε
ιατρική,
νομική
και φιλοσοφία
και στη συνέχεια
άρχισε
τη δράση του
στα νησιά
και συνεργάστηκε
με τους αρματολούς
υπό την προστασία
των Ρώσων
ουσιαστικά.