42639 - Το έργο του τοίχου

Ν. Λυγερός

Το έργο του τοίχου
χάρη στις μαθήτριες
πήρε άλλες διαστάσεις
κι άρχισε να δείχνει
έμπρακτα
και σε όλους
την αξία
της προσφοράς
με τα χρώματα
της Ανθρωπότητας
και του Χρόνου
ανεξαρτήτως
των εμποδίων
της κοινωνίας
που δεν μπορεί
να καταλάβει
τι σημαίνει
να θυσιάζεσαι
για να ζήσει
ο άλλος
χωρίς
να του ζητήσεις
τίποτα.