42752 - Η Εκκλησία της Κρήτης

Ν. Λυγερός

Η Εκκλησία της Κρήτης
δείχνει το παράδειγμα
της αντίστασης
στο Προσύμφωνο
την ώρα
που όλοι οι άλλοι
κρύβονται
πίσω από τη σκιά τους
επειδή
δεν θέλουν
να εκτεθούν
λόγω φοβίας
έτσι συνεχίζουμε
μόνοι μας
τον αγώνα
δίχως
να περιμένουμε
κάποιον άλλο
διότι ξέρουμε
ότι θα έρθουν
στο τέλος
όταν θα έχουμε
νικήσει.

Close Menu