42760 - Μαθηματικά, Σκάκι και Γκο

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Τα μαθηματικά συνδυάζονται με τη στρατηγική και το βλέπουμε στην εφαρμογή στα παίγνια Σκάκι, Γκο αλλά και Shogi. Έχουμε ακόμα και πρωταθλητές σε αυτούς τους χώρους που ήταν μαθηματικοί. Βέβαια τα μαθηματικά αποτελούν έναν ανοιχτό κοσμο ενώ αυτά τα παίγνια λειτουργούν σε κλειστό πλαίσιο. Γι αυτό είναι καλό για την εγκεφαλική ανάπτυξη να μην υπάρχει μόνο μία μονοδιάστατη προσέγγιση. Ειδικά σε μικρές κλίμακες ο συνδυασμός μιας ποικιλίας στρατηγικών παιχνιδιών είναι πιο αποτελεσματικός από μία αποκλειστικότητα. Επίσης δεν είναι τυχαίο που η τεχνητή νοημοσύνη από τη στιγμή που λειτουργεί με βαθύ νευρωνικό δίκτυο, ασχολήθηκε εντατικά και με το σκάκι και με το γκο.Το γκο είναι πιο στρατηγικό από το σκάκι κι έχει πιο πολλά τακτικά σχήματα. Το σκάκι έχει διαφορετικά κομμάτια και αρχίζει στημένο. Στο Γκο αρχίζουν τα μαύρα, στο σκάκι τα λευκά. Αυτές οι διαφορές λειτουργούν συμπληρωματικά και μπορούν να είναι καταλυτικές για την ανάπτυξη διπλών ικανοτήτων. Επίσης δεν μιλούμε για πρωταθλητισμό αλλά για ανάπτυξη του εγκεφάλου άρα πρέπει το πλαίσιο να είναι ευρύτερο για να ενεργοποιεί και την περίφημη πλαστικότητά του.