42764 - Με την αντεπίθεση

Ν. Λυγερός

Με την αντεπίθεση
της Μακεδονίας
θα σωθεί
η Ελλάδα
από τη βαρβαρότητα
της λήθης
που προσπαθεί
να πληγώσει
τον Ελληνισμό
γιατί αλλιώς
κανείς
δεν θα έβλεπε
τον ύπουλο
τρόπο
με τον οποίο
χειρίζεται
τους ψηφοφόρους
για να περάσει
το δικό της
χωρίς να γίνει
αντιληπτό
το μέγεθος
της προπαγάνδας.