42829 - Δες τα Μετέωρα

Ν. Λυγερός

Δες τα Μετέωρα
μέσα στη νύχτα
την ώρα
που πετάς
για ν’ ανακαλύψεις
την αίσθηση
της εμβέλειας
της βαθύτητας
και να καταλάβεις
πώς λειτούργησαν
τόσους αιώνες
σαν κάθετες θάλασσες
για τους εχθρούς
της χριστιανοσύνης
για να τα αγαπήσεις
ακόμα περισσότερο.