4285 - Πένθιμες λωρίδες

Ν. Λυγερός

Όταν κόβαμε τις πένθιμες λωρίδες

δεν ήταν για να μοιράσουμε τον πόνο

αλλά για να δώσουμε στον καθένα μας

το κομμάτι ανθρωπιάς που του ανήκει

και να νιώσει το έργο του χρόνου

στην εξέλιξη της ανθρωπότητας.