42903 - Η καλοσύνη

Ν. Λυγερός

Η καλοσύνη
του Φώτη
και της Σταυρούλας
φαίνεται
και από το μπαλκόνι
που παλεύουν
για τον Ελληνισμό
της Αμερικής
για να μάθει
τι γίνεται
στην Ελλάδα
όπου κάποιοι
προσπαθούν
να χτυπήσουν
την Ελλάδα
και ειδικά
την Μακεδονία
έτσι βρήκαμε
συμμάχους
για τον αγώνα μας.