4291 - Ανθρώπινο είδος

Ν. Λυγερός

Γιατί το ανθρώπινο είδος

είναι τόσο σπάνιο

στα διπλωματικά σώματα;

Εκείνα επέλεξαν

να δημιουργήσουν τη φρίκη

στο όνομα του κράτους.

Μα δεν αντιλήφθηκαν

ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

δικάζονται και καταδικάζονται

από ανθρώπους του μέλλοντος

κι όχι γραφειοκράτες του παρελθόντος.