42910 - Με το έργο

Ν. Λυγερός

Με το έργο
της Στέλλας
στη Βοστόνη
ζούμε γνήσια
τον Ελληνισμό
που παλεύει
με όλα τα μέσα
για τη Μακεδονία
και την απελευθέρωσή της
από τον ζυγό
μιας δικτατορίας
που δεν σέβεται
τα ανθρώπινα
δικαιώματα
και που θέλει
να σβήσει
κάθε ίχνος
της ιστορίας,
αλλά μαζί της
δεν σταματάμε
τον αγώνα.