42986 - Αλλαγή φάσης στη Νέα Δημοκρατία

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Για το θέμα του Σκοπιανού ανάλογα με τις εξελίξεις και τις πιέσεις, η Νέα Δημοκρατία αλλάζει σιγά σιγά την αρχική τοποθέτηση. Έτσι ενώ έλεγε ότι θα σεβαστεί το απαράδεκτο Προσύμφωνο των Πρεσπών όταν γίνει Συμφωνία. Στη συνέχεια είπε ότι θα δώσει μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού υπάρχει το πεδίο δράσης των 35 κεφαλαίων του ευρωπαϊκού κεκτημένου και τώρα δεν μιλά πια για σεβασμό αλλά για καμπάνια για την πραγματική Μακεδονία για να κατοχυρωθούν τα ελληνικά προϊόντα και τα σήματά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ το πρώτο άρθρο του Προσυμφώνου προβλέπει ότι είναι μία επιτροπή που θα λειτουργήσει για τρία έτη που θα επιλύνει τέτοιου τύπου προβλήματα λόγω του πλαισίου εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των δύο χωρών. Έτσι η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να υποσκάπτει χωρίς να το πει επίσημα το Προσύμφωνο πριν καν ολοκληρωθεί αυτή η νατοϊκή διαδικασία που προβλέπει το δεύτερο άρθρο. Έτσι έως τις εκλογές θα έχουμε και άλλες εξελίξεις λόγω των πιέσεων που ασκεί ο ελληνικός λαός πάνω και σε αυτό το κόμμα.