Κάθε λαός

Κάθε λαός
έχει το δικαίωμα
να διατηρεί
τη γλώσσα του
γιατί όχι λοιπόν
οι Ακαδείς
όπου και να βρίσκονται
πάνω σε έδαφος
καναδικό
ή αμερικάνικο
γιατί κανείς
δεν μπορεί να τους καταδικάσει
στη λήθη
με το πρόσχημα
της γλωσσικής
ενότητας
εφόσον τα φύλλα
ανήκουν
στο δέντρο.

Close Menu