43141 - Αν η πίστη σου

Ν. Λυγερός

Αν η πίστη σου
είναι πιο δυνατή
από τα γεγονότα
θα φανεί
στην πορεία
και στο αποτέλεσμα
γι’ αυτό
μην ανησυχείς
για τώρα
κι εξέτασε
μέσω βαθύτητας
τι είσαι ικανός
να κάνεις
για ν’ αλλάξεις
την πραγματικότητα
έτσι ώστε
να νικήσει
η Ανθρωπότητα
τη βαρβαρότητα.