43160 - Ο μυστικός κώδικας

Ν. Λυγερός

Ο μυστικός κώδικας
δεν σταματά
να καταγράφει
τις σκέψεις
έτσι ώστε
να γράψει
την ιστορία
του μέλλοντος
με τρόπο
πιο ανθεκτικό
έτσι ώστε
να διασχίσει
τα χρόνια
της αποστολής.