43168 - Κάθε ράφι

Ν. Λυγερός

Κάθε ράφι
με τη δική του
θεματολογία
ήταν ένας
μικρός κόσμος
μέσα στον οποίο
είχαμε ταξιδέψει
όχι μόνο για μέρες
αλλά και για χρόνια
επειδή τα βιβλία
είχαν το βάρος
του φωτός
που ποτίζει
τους αιώνες
της Ανθρωπότητας.