43172 - Όταν άνοιξες

Ν. Λυγερός

Όταν άνοιξες
τη διπλή
κλειδαριά
δεν περίμενες
να δεις
τόσα φύλλα
στο βιβλίο
και στάθηκες
απένταντι
κλείνοντας
τα μάτια
για να δεις
καλύτερα
με την καρδιά
την ουσία του.