43197 - Πρέπει η Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Πρέπει η Ελλάδα
να σταματήσει
να υποφέρει
λόγω καταπάτησης
από μια αισχρή
ιδεολογία
που κατάφερε
να φέρει
στον κόσμο
μόνο
γενοκτονίες
όταν
κατάφερε
να ξεπεράσει
τα ίδια της
τα εμπόδια
για να πάρει
με δόλιο τρόπο
την εξουσία.