4330 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον Πορφύριο (24.02.1935)

Ν. Λυγερός

Μόναχον 24.2.35

Φίλε κ. Πορφύριε,
Ελπίζω ότι ελάβατε το γράμμα μου και
το σύγγραμμά μου. Θα σας στείλω το
Προοίμιον, τον Πίνακα των περιεχομένων
κτλ. μόλις τυπωθούν.
Εν τω μεταξύ εσυλλογίσθην ότι ο καθη-
γητής κ. Δ. Χόνδρος θα ηδύνατο ίσως να διευ-
κολύνη τας μελέτας σας. Του έγραψα
λοιπόν περί υμών και σας παρακαλώ να τον
επισκεφθήτε όταν ευκαιρήσητε.

Κ. Καραθεοδωρή.