43344 - Κάθε ιδέα

Ν. Λυγερός

Κάθε ιδέα
που φυτρώνει
σε υπόβαθρο
του βάθους
θα αναπτυχθεί
αποτελεσματικά
και θα δώσει
καρπούς.
Έτσι
πρέπει
να σκέφτεσαι
το Serendipity
Μακεδονίας
τώρα
που άρχισε
να λειτουργεί
για τη χαρά
μικρών
ανθρώπων.