43347 - Δήλωση στη λίμνη Πρεσπών, Ψαράδες, 05/05/2019

Ν. Λυγερός

Είμαστε εδώ στους Ψαράδες για να το χαρούμε γιατί συμβολικά επειδή είμαστε και πάνω σε σταυρό, για όσους πιστεύουν, ήρθαμε για να δείξουμε ότι μπορούμε να καθαρίσουμε την περιοχή από οτιδήποτε που δεν είναι βαθύτητα έτσι ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα του Ελληνισμού, να περάσουμε στο στάδιο της ακύρωσης του Προσυμφώνου, έτσι ώστε όταν θα κοιτάζουμε αυτή την περιοχή να θυμόμαστε ότι έχουμε έρθει εδώ για να εκπληρώσουμε μια αποστολή που αφορά όλο τον Ελληνισμό, αλλά βέβαια και την ιστορία της Ανθρωπότητας.