43351 - Το βάθος

Ν. Λυγερός

Το βάθος
δεν έχει
κατεύθυνση
γιατί είναι
σε κάθε σημείο
που είναι
με πάχος
χρόνου
κι όταν δεις
μέσα του
θα ανακαλύψεις
τη βαθύτητα
που κρύβεται
στα θεμέλια
της έννοιας
γιατί θέλει
να υποστηρίξει
το έργο
της έννοιας.