43389 - Η μαχητικότητα του Γιώργου

Ν. Λυγερός

Η μαχητικότητα του Γιώργου
φάνηκε από την αρχή
του γεύματος
στη Λεμονιά
γιατί είχε
τις θέσεις
και ποτέ
δεν το έβαλε
εύκολα κάτω
όταν κάποιοι
ερχόντουσαν
να επιτεθούν
στον Ελληνισμό
τόσο στην Κύπρο
όσο και στη Μακεδονία
κι όταν κατάλαβε
ότι είχαν έρθει
πολεμιστές
ανατάχθηκε
η ψυχή του.