43391 - Η ιστορική δήλωση των Βορειοπειρωτών

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ένταξης των Βορειοηπειρωτών Αμερικής στην Παμμακεδονική Αμερικής, έγινε μια ιστορική δήλωση αφού ανακοίνωσαν ότι θα διεκδικήσουν όλα τα Δικαιώματα των Αυτόχθονων Λαών δίνοντας με αυτόν τον τρόπο και το απτό παράδειγμα στους Έλληνες του Πόντου, και ότι θα συμπαρασταθούν στον αγώνα των Μακεδόνων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τον ζυγό της βαρβαρότητας, μέσω της ακύρωσης του Προσυμφώνου των Πρεσπών, πράγμα το οποίο δίνει ένα πραγματικό πατριωτικό στίγμα που δεν έχει καμιά σχέση με ιδεολογικές προσεγγίσεων. Έτσι οι Βορειηπειρώτες της Αμερικής αποδεικνύουν ότι συμμετέχουν έμπρακτα στον αγώνα του Ελληνισμού που δεν περιορίζεται στα σύνορα του ελλαδικού χώρου γιατί η εμβέλειά του είναι πολύ μεγαλύτερη.