43409 - Από την αρχή

Ν. Λυγερός

Από την αρχή
το Serendipity
Μακεδονίας
φιλοξένησε
όσους ήθελαν
να μάθουν
για τη γνώση
που χρειάζεται
η νοημοσύνη
για να επιλύσει
προβλήματα
που την ξεπερνούν
και ν’ ανακαλύψει
τρόπους σκέψεις
που διαφέρουν
και προκαλούν
κομψότητα
ακόμα
και σε θέματα
καινοτομίας.