43411 - Η αποστολή του Λονδίνου

Ν. Λυγερός

Η αποστολή του Λονδίνου
απέδειξε
ότι οι αγωνιστές
υπάρχουν παντού
κι εκτός Ελλάδας
επειδή ο Ελληνισμός
δεν περιορίζεται
από τα σύνορα
αλλά παλεύει
συλλογικά
για το μέλλον
των αθώων
όταν προστατεύονται
από τα χτυπήματα
της βαρβαρότητας
διότι όλοι
ανήκουν
στην Ανθρωπότητα.