43428 - Η αναγκαία

Ν. Λυγερός

Η αναγκαία
αντιπροσωπία
στις Βρυξέλλες
θα είναι για μας
το επόμενο βήμα
στο Ευρωκοινοβούλιο
έτσι ώστε να μπορούμε
να προωθήσουμε
τον αγώνα
της αναγνώρισης
της γενοκτονίας
σε όλες του
τις φάσεις
και να είναι
ανεξάρτητο
από τον κρατικό φορέα
που δεν ξέρει πια
τι σημαίνει
μνήμη μέλλοντος.