43482 - Χαϊκού καλοκαιριού

Ν. Λυγερός

Το καλοκαίρι
ως δώρο της άνοιξης
είναι ανθρωπιά.