43498 - Η θυσία μας. (haïku)

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Η θυσία μας
απέκτησε νόημα
με το έργο μας.