43525 - Χαϊκού Αντίστασης

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Αρχή του τέλους
για τη βαρβαρότητα
η αντίσταση.