43536 - Η ημέρα της Μακεδονίας

Ν. Λυγερός

Η ημέρα της Μακεδονίας
ήρθε επιτέλους
για ν’ απαλλαγούμε
από τον ζυγό
της βαρβαρότητας
που προσπαθεί
να αφανίσει
κάθε στοιχείο
Ελληνισμού
από την ιστορία
που θέλει
να σκοτώσει,
έτσι
ο καθένας μας
είναι υπεύθυνος
σε αυτό
το έργο
που επιτρέπει
στην Ελλάδα
να ζήσει
ξανά
ελεύθερη.