43538 - Χαϊκού Πνεύματος. (haïku)

Ν. Λυγερός

Με την ουσία
που έσταξε στο χέρι
ήρθε το πνεύμα.